TDB’den Covid-19 Maske Tulum

İDO'dan Covid-19 Koruyucu Ekipman Duyurusu

maske
0 170

TDB'den Covid-19 Maske Tulum - Haberler

 

Ülkemizde  11 Mart’ta ilk covid-19 Vakası görülmesiyle birlikte tüm sektörler olduğu gibi biz diş hekimleri de bu süreçten etkilendik.  Covid-19 en çok aerosol ile birlikte yayılmasından dolayı en büyük risk grubu bizler için süreç zor ve daha korkutucu bir hal aldı. Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de diş hekimi muayenelerinin bir çoğu kapalı durumda. Halkın sağlığı üstün hekim anlayışı ile ilk günden itibaren acil tedaviler dışında hiç bir işlem yapılmamaya başlandı.

Sürecin Meslektaşlarımız için psikolojik ve maddi durumuyla ilgili henüz net bir çalışma yapılamadı. Covid-19 salgını sonrası nasıl bir adaptasyon süreci olacağıyla ilgili çalışmalara başlanmaması diş hekimlerinin psikolojilerini olumsuz yönde etkilemedir.

 

Diş hekimleri açısından covid-19 salgının olumsuz etkileri devam ederken ” Sağlık Ağızda Başlar ” mottosu ile hareket eden özelde çalışan diş hekimlerinin mesleklerini icra edememeleri ile birlikte ülkemizde ağız ve diş sağlığı sekteye uğramaya başladı. Acil olarak yapılması öngörülen tedaviler koruyucu ekipmanın temini sırasında yaşanılan sorunlar neticesinde yapılamaz hale geldi .

 

USHAŞ ve Türk Diş Hekimleri Birliği bu süreçte bu ekipman temini için yeni bir çözüm üretildi. Geçtiğimiz haftalarda USHAŞ üzerinden üye olunarak ekipman temini yapılması ile bir süreç yaşanmıştı. yaşanılan aksiliklerden kaynaklı olarak süreçten vazgeçildi ve kısa bir süre sonra sistem kapatıldı. sistemin tek elde toplamak üzere artık dağıtımlar oda bazlı yapılacak.

Türk Dişhekimleri Birliği Tarafından yapılan duyuru;

“BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN;
MASKE VE TULUM TEMİNİNDEKİ SORUN GİDERİLDİ

Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk grubunda yer alan dişhekimleri için hayati önem taşımakta olan kişisel koruyucu ekipmanların  (N95-FFP2 maske ve tulum)  temini konusunda, uzun bir süredir TDB olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve USHAŞ ile yapılan görüşmelerde kalıcı bir sonuca varılamamıştı. 

USHAŞ uygulamasında serbest çalışan dişhekimi muayenehanelerinin kaydı konusunda eksik girişler yapıldığı, ağız diş sağlığı  merkezleri ve ağız diş sağlığı polikliniklerinin de tek adres olarak girilmesi sonucu sadece tek muayenehane kabul edilerek işlem yapıldığı, bu durum düzeltilmek istenirken bu kez de muayenehanelerin kapsam dışı bırakıldığı, sipariş veren ve ücret yatıran muayenehanelere de ürün tedariki yapılmadığı tespit edilmişti.

USHAŞ’ın tek elden ürün  satma üzerine kurulu sistemine, dişhekimlerini tanıtmada ve ürün dağıtımındaki sıkıntılar yaşanması konusunun yaptığımız her türlü girişime karşın çözümsüz kalması, özel ADSM, poliklinik ve muayenehanelerde acil tedavi hizmeti vermek isteyen dişhekimlerini bu hizmetlerini yapamaz duruma getirmiştir.

Bütün bu olumsuzluklar karşısında Meslek Örgütümüzün destek ve önerilerinin de dikkate alınacağı acil çözüm konusunda  kısa sürede hayata geçirilecek bir düzenleme yapılarak en yüksek risk grubunda yer alan   biz dişhekimleri için  hayati öneme haiz kişisel korunma ekipman ihtiyaçlarının  acilen giderilmesi hususunda, başta Sağlık Bakanı olmak üzere siyasi partilerin grup başkanvekilleri, dişhekimi milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve USHAŞ’a birer yazı gönderilmiştir.

Yapmış olduğumuz bu girişimlerin sonucu olarak USHAŞ Genel Müdürü 10 Nisan 2020 tarihinde Genel Başkanımızı arayarak meslektaşlarımızın gereksinimi olan N95-FFP2 maske ve tulum sayılarının bildirilmesi halinde bu ekipmanları topluca gönderebileceklerini belirtmiştir. 

Ayrıca USHAŞ, çoğu kaydın eksik olmasına rağmen USHAŞ internet sitesinden de sipariş programını tekrar açmıştır.    

Kişisel koruyucu ekipmanların Odalar üzerinden meslektaşlarımıza  dağıtımı için USHAŞ’tan tüm Odalarımızın belirteceği talepler doğrultusunda topluca  temin edilmesi yönündeki karşılıklı mutabakat nedeniyle;

  1. Bedeli meslektaşlarımız tarafından ödenecek  N95-FFP2 maske ve tulum taleplerinin, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü  saat; 12.00’ye kadar bağlı bulundukları Dişhekimleri Odalarına bildirilmesi gerekmektedir.(Her bir üye için en fazla 10 adet maske ve 2 adet tulum düşünülmelidir.)
     
  2. N95-FFP2 maske birim bedeli : 9.5 TL + KDV
    Tulum birim bedeli: 24 TL +KDV
     

Ekipmanların Oda tarafından hekimlerimize dağıtılmasında yukarıda belirtilen fiyatlar geçerli olacaktır. 

Üyelere kargo yapılması durumunda kargo ücreti ilave edilebilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği”

 

Kaynak: Türk Dişhekimleri Birliği

USHAŞ nedir?

 

USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçmiş olup merkezi Ankara’dadır.
USHAŞ, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur.  USHAŞ, özel sektör dinamizmini kamu gücü ile buluşturarak Türkiye’yi dünyanın önde gelen katma değerli sağlık hizmeti sağlayıcılarından biri haline getirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.
Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır.
Hastalık kuru öksürük, ateş ve daha ciddi vakalarda nefes almada zorluk gibi semptomlarla birlikte solunum yolu sorununa (grip gibi) yol açar. Ellerinizi sık sık yıkayarak, yüzünüze dokunmaktan kaçınarak ve kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temasta (1 metre) bulunmayarak kendinizi koruyabilirsiniz.

NASIL YAYILIR?
Koronavirüs hastalığı en çok, hastalığa yakalanmış kişilerle öksürdükleri veya hapşırdıkları sırada temasla bulaşır. Ayrıca kişilerin, üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup daha sonra kendi gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmaları yoluyla da bulaşır.
Bunları da beğenebilirsin