SONDAKİKA: YÖK Üniversiteler İle İlgili Açıklama Yaptı!

yökten doktora müjdesi
0 928

5YÖK üniversitelerin açılması ve sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama yaptığı belgeyi bugün yani 11 Mayıs 2020 de üniversite kurumlarına gönderdi. İşte gelen açıklama.

YÖK Kısaca yakın bir tarihte eğitim olmasını istemiyor. Sınavlar yüzyüze gerçekleştirilmeyecek dedi. Yazının sonuna dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verildi, notunu düştü.

Gelişmeleri Dentikor.com olarak yakından izleyip sitemizi güncelleyeceğiz. Yazıyı arkadaşlarınızla paylaşmanızı öneririz.

 

Yazınız önemli yerlerinin rengini değiştirdik sizler için!!!

İşte YÖK Açıklaması!

Sağlık Bakanlığının Yükseköğretim Kuruluna hitaben yazdığı 11.05.2020 tarihli ilgi
yazısında “Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden
öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav
ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta
olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir.
2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim
yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu
sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif
ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir.” ifadesi yer
almaktadır.
Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından başlangıcından itibaren COVID-19 küresel
salgını ile ilgili özellikle yükseköğretim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeler yakinen takip
edilmektedir. Bu bağlamda 23 Mart 2020 itibariyle dijital ortamda eğitime geçilmiş, vaka
sayıları da takip edilerek süreçte yükseköğretim kurumlarımıza; teorik ve akabinde uygulamalı
eğitimlere yönelik olarak kendi alt yapı imkanları, ilgili programın kazanımları ve öğrenci
sayılarını da göz önünde bulundurarak kendi tedbirlerini almaları yönünde güçlü
koordinasyon, çevik yönetim, esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket
zemini oluşturulmuştur. Sınavlara yönelik olarak da üniversitelerimiz çoğu dijital imkanlar ile
çevirimiçi ortam başta olmak üzere farklı yollara ilişkin planlamalarını yapmaktadırlar.
Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken
iki hususun; sınavların şeffaf ve denetlenebilir olması ile öğrencilerin bedeni ve ruhi
sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir.
Konunun hassasiyetine binaen, 11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında Sağlık Bakanlığı’nın ilgi yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci
değerlendirilmiş olup;

Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüzyüze
gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital
imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar
verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Belgeyi indirip okumak isterseniz Kaynak PDF

Bunları da beğenebilirsin