Sağlıkta Şiddet Yasası 15 Nisan Kabul Edildi.

Sağlıkta Şiddet Yasası 15 Nisan tarihinde Mecliste Kabul Edildi

sağlıkta şiddet yasası
0 96

Sağlıkta Şiddet Yasası 15 Nisan Kabul Edildi.

sağlıkta şiddet yasası
sağlıkta şiddet yasası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlıkta şiddet yasası  beş partinin ortak önergesi ile Meclis genel kurulunda kabul edildi.

 

TBMM Genel Kurulunda Milletvekillerinin 15 Nisan 2020 tarihli oturumunda mesailerini fedakar sağlık çalışanları için harcadı. TBMM Genel Kurulunda, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne eklendi.

Özellikle Ülke ve Dünya olarak koronavirüs (covid-19) ile mücadele kapsamında büyük bir özveri ile hayatlarından fedakarlık yaparak savaş veren sağlık personeline karşı şiddet durumunda ağır cezalar içeren yasa teklifi Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak imzasıyla kabul edildi.

Sağlıkta Şiddet Yasası’na göre, kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet, ilgili diğer personel tarafından verilecek.

Cezalar Yarı Oranında Artacak

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

Bu pandemi sürecinde bir kez daha kıymeti anlaşılan ve bundan sonraki süreçte şiddete maruz kalmamaları dileğiyle.

 

Sağlıkta şiddet yasası ile yapılan yeni düzenleme ile umarız şiddet vakaları azalır ve daha ağır cezalar getirilebilir.

 

 

Bunları da beğenebilirsin