Sağlık Bakanlığı Atama Kurası Duyurusu 15 Nisan

15 Nisan Sağlık Bakanlığı Atama Kurası Duyurusu yapıldı.

sağlık bakanlığı atama
0 88

15 Nisan Sağlık Bakanlığı Atama Kurası Duyurusu yapıldı.

15 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama kurası yapıldı. Tabip ve Uzman Tabiplere yönelik atama kurasına yönelik esaslar haberimizde.

sağlık bakanlığı atama
sağlık bakanlığı atama

 

Sağlık Bakanlığı Atama kurası Duyurusu 2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Tabip ve Uzman Tabip Alımı İçin)

“Başvurular 16 Nisan 2020 Perşembe – 20 Nisan 2020 Pazartesi tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır. “

 

2020 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyacı için ilan edilen kadrolara
ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme-atama iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter
tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik
doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu
elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan
sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk soylu
olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde
bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel
kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere
genel kura ile yerleştirilecektir.
7) Uzman tabip kadrolarına; aile hekimi uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı
ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olanlar müracaat edebilecektir. Kura ile yerleştirme
işleminde branşlar dikkate alınmayacaktır. Uzman tabip kadrolarına bu branşların dışında
müracaat kabul edilmeyecektir.
8) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’ nun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura
son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
9) T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında,
adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
10) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir
yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
11) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları
sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.
12) Münhallerin karşılarında kadro dereceleri ilan edilmiş olup, tercihte bulunacakların kendi
kadro derecelerini dikkate alarak başvurmaları gerekmektedir. Kadro derecelerine uygun olmayan
başvuru neticesinde yerleşen adayların atamaları yapılmayacaktır.
13) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan,
PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
2) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer
statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış
olan tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabileceklerdir.

C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımayanların, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,
3) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini
doldurmuş olanların,
4) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli
olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Ç-ATAMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Kura sonucu yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için atamaya esas belgeleri T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ nın https://www.ailevecalisma.gov.tr/ web adresinde
duyurulacak olan ilan ve takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.”

22 Nisan 2020 Çarşamba Sağlık Bakanlığı Atama KURA TARİHİ

 

Sağlık Bakanlığı atama kurası ile ilgili daha önce talep toplama açılmıştı.

 

 

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin