Haksız Şikayet Edilen Hekim Ne Yapmalı

Haksız Şikayet Edilen Hekim Ne Yapmalı

0 147

Haksız Şikayet Edilen Hekim Ne Yapmalı

Haksız şikayet edilen hekim– haksız şikayet sonrası haklardan bahsetmeden önce şikayet hakkı kavramından söz etmekte fayda var. Şikayet hakkı Anayasal bir hak olup Anayasamızın 36. maddesinde düzenlenmiş olan hak arama özgürlüğüne ilişkindir. Kişiler hak arama özgürlüğü çerçevesinde Anayasal bu haklarını kullanmakta serbesttirler.

Ancak hekimlerimiz bazen haksız olarak şikayet edilmekte ve sırf cezalandırma amaçlı şikayet hakkı kötüye kullanılmaktadır. Her ne kadar şikayet hakkının kullanılması ile hastanın hukuka aykırı hareket ettiği söylenemezse de hakkın kötüye kullanıldığı bariz açık ve net ise kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan bu durum sonucunda hukuki sorumluluk doğabilecektir.

Haksız Şikayet Edilen Hekimin Hakları Nelerdir?

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir.  Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma haklarının bulunduğu belirtilmiştir.

Buna göre kamu görevlisi olan bir hekim haksız olarak şikayete uğradığını düşünüyorsa Cumhuriyet başsavcılığına durumu intikal ettirebileceği gibi genel hükümlere göre de dava açabilecek  ve tazminat talebinde bulunabilecektir.

Peki hekim özel bir muayenehanede çalışıyor ise bir değişiklik olacak mıdır? Kamu hastanesinde çalışan bir hekimin haksız olarak şikayeti sonucunda Cumhuriyet başsavcılıkları 4483 sayılı yasa gereği re’sen harekete geçecekken özel hastanede çalışan bir hekim haksız şikayete uğrarsa ve şikayet iftira niteliğinde ise resmi makamları harekete geçirecek olan kişi kendisidir. Savcılığa suç duyurusunda bulunacak olan hekim aynı zamanda hukuk mahkemelerinde tazminat davası açabilecektir.

Açılacak Tazminat Davasının Türü Ne Olacak?

Hekim haksız şikayetten ötürü kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ispatladığı takdirde manevi tazminat talebinde bulunabilecektir. Nitekim kanun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan davranışları haksız fiil olarak nitelendirmiş ve uygun bir tazminata hükmedileceğini kararlaştırmıştır. Bu durumda ister kamu hastanesinde çalışan ister özel bir muayenehanede çalışan hekimin uğramış olduğu bu hukuka aykırı şikayet dolayısıyla ortaya çıkan mağduriyeti tazmin suretiyle bir nebze olsun giderilebilecektir.

Ayrıntılı bilgi için şikayet hakkının kötüye kullanılması bakınız. Av. Bilgehan UTKU instagram profili için tıklayınız

Av. Bilgehan UTKU

Bunları da beğenebilirsin