DUS Nedir?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı Nedir?

diş hekimliğinde uzmanlık sınavı
0 1.429

DUS Nedir?

DUS Nedir? - DUS

DUS açılımı Diş Hekimliğinde uzmanlık sınavıdır. Sınav sonuda aşağıdaki bölümler üzerine diş hekimleri uzmanlık yapabilirler. İlk sınav 2012 yılında yapılmıştır.

  • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,
  • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,
  • Ortodonti,
  • Endodonti,
  • Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği),
  • Periodontoloji,
  • Protetik Diş Tedavisi,
  • Restoratif Diş Tedavisi
  • Oral Patoloji

şu an için 9 adet uzmanlık dalı bulunmaktadır.

yukarıdaki alanların uzmanlık eğitimi almak için adaylar Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavına  girerler. DUS  her diş hekiminin girmesi gereken  zorunlu bir sınav değildir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı adayları, uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanırlarsa, belirli sürelerde bu eğitimi tamamlarlar.  eğitim sonunda uzmanlık ünvanını alabilirler. 2012 yılından önce doktora yapanlar hem uzman hem Dr. titsini alabilmekteydi. Yeni uzmanlık yapanlar Dr. titsini alamayacak. Yeni doktora yapanlar ise uzman ünvanını alamaycaklar.

DUS Sınavı Soruları 

DUS  şu an  yılda 1 kez, Ankara yapılır. Sınavda ”Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi” ve ”Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi” olmak üzere iki farklı alan testi bulunur. Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi 40 sorudan oluşurken, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testinde 80 soru bulunmaktadır. DUS için belirlenen kontenjan her yıl Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki iletişim sonucunda belirlenerek YÖK tarafından açılanır. 2012 yılında ilk kez uygulanmış olan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavıdır (DUS) Adaylar tek oturumda toplam 120 soru cevaplayacaktır. Sınav süresi 2,5 saat (150 dakika) olacaktır.

DUS’a Kimler Girebilir?

yönetmelik şu şekildedir;

“Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvuru şartları MADDE 16 :
(1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış yada yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,

d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.”

Eğitim süreleri ne kadardır?

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

4 yıl

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

3 yıl

Çocuk Diş Hekimliği

3 yıl

Endodonti

3 yıl

Ortodonti

4 yıl

Periodontoloji

3 yıl

Protetik Diş Tedavisi

3 yıl

Restoratif Diş Tedavisi

3 yıl

Ortal Patoloji                      3 yıl

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin