DİŞ HEKİMİ YENİ FAKÜLTE DEĞİL ATAMA İSTİYOR

DİŞ HEKİMİ YENİ FAKÜLTE DEĞİL ATAMA İSTİYOR! DİŞ HEKİMLİĞİNİN GELECEĞİ TEHLİKEDE! DİŞ HEKİMLERİNİ BEKLEYEN TEHLİKE !

diş hekimi
0 1.637

DİŞ HEKİMİ YENİ FAKÜLTE DEĞİL ATAMA İSTİYOR!

Dünya da en saygın meslekler içerisinde yer alan Diş Hekimliği’ni git gide zor günler bekliyor. En zor günlerimize bizlere şifa veren diş hekimlerini ülkemizde zor günler geçiriyor ve geçirmeye devam edecek. Covid-19 pandemisinin dünyayı eve tıktığı bugünlerde kamuda çalışan diş hekimleri filyasyon taramalarında en ön safta yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Nisan günü bilim kurulu toplantısından sonra filyasyonda yer alan diş hekimlerinden de bahsetmişti. Daha önce diş hekimleriden bahsetmeyen Koca 15 Nisanda twitter üzerinden yapılan #dişhekimlerisahada etkinliği sonrasında yapması sosyal medyanın gücünü bir kere daha gösterdi.

 

Türk Dişhekimleri Birliği ve Genç Diş Hekimliği Derneği’nin yıllardır bahsettiği insan gücü planmasına bağlı fakülte açılımı yapılmıyor. Fakülteler Sms ile onay alır gibi anında kuruluyor. 2007 yıllarında Türkiye’de Diş Hekimliği fakültelerinin toplam kontenjanı 1000 civarında olurken 2019 yılında bu sayı 6800 civarlarına çıkmıştı.  Bu yıl 3000 diş hekimi mezun olurken 4 yıl sonra 6800 diş hekimi mezun olacak.

Atama yetersizliği konusuna sık sık değinene Genç Diş Hekimliği Derneği Kamu istihdamının bu kadar yetersiz olması kabul edilemez diyor. Adsmlerin açılmasıyla artan diş hekimi ihtiyacını hızlı bir şekilde tamamlamak için Diş Hekimliği Fakülteleri hızlı bir şekilde açıldı olağan kontenjanlar inanılmaz derece arttı. Şu an yaklaşık 37.000 Diş Hekimi Bulunurken 4 yıl gibi kısa süre sonra bu sayı 61.000 olacak. Diş Hekimi bugün işsizlik ile karşı karşıya kalırken gelecekte nasıl bir çözüm üretilecek.

 

Adsm açılmasıyla birlikte devletin yöneleceğini belirtti aile diş hekimliği ise gelmedi. Artan kontenjanlarla birlikte yığılan diş hekimleri, özel sektörde 2014 yılında değişsen klinik yönetmeliği ile sömürülmesi engellenemez bir hal aldı. Kendilerine çıkış olarak gördüğü devlet kapısı ise şu an kapalı. Nisan ayında yapılan atamada diş hekimlerine kadro dahi açılmadı.

Tüm bunlar yetmez gibi diş hekimliği fakültesi açılmaya devam ediyor. Hekimler için Adsmler açılabilecekken ısrarla yeni fakültelere öğrenci alımına devam ediyorlar.

 

Diş Hekimleri Topluluğu , Genç Diş Hekimleri Grubu ve Dus meslek 18 Nisan saat 20:00 seslerinin duyurmak için twitterda olacak. #DişHekimleriYeniFakülteDeğilAtamaİstiyor hastagı ile seslerini duyurmaya çalışacaklar. 

Nitelikli Diş Hekimi demek nitelikli sağlık demek diyoruz yürekten destekliyoruz.

 

Onların çağrısına Türk Dişhekimleri Birliğinden destek geldi. 18 Nisan’da bir haber paylaştılar.

diş hekimleri
diş hekimleri

“Basına ve Kamuoyuna,

Ülkemizde ve dünyadaki Covid-19 pandemisi mücadelesi tüm hızıyla sürmektedir. Bu süreçte dişhekimlerimiz sahada filyasyonda çalışmakta, fakültelerimizde eğitim durmuş ve geleceğin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korumaktadır. TDB nin daha önce de defalarca vurguladığı açılmış mevcut fakültelerin niteliği tartışılırken, artan kontenjanlar nedeniyle genç dişhekimlerinin çalışma koşulları giderek kötüleşirken, ülkemizde dişhekimliğinin, fakülte, kamu ve özelde, pandemi esnasında ve sonrasında, geleceğinin nasıl şekilleneceğinin belirsiz olduğu bir dönemde; YÖK’ün tüm bu sorunları görmezden gelerek içinde bulunduğumuz ortamın ülke gerçeklerinden uzak, umursamaz bir kararla yeni  Dişhekimliği  Fakültesi açması kabul edilemez.

2014 yılında Sağlık Bakanlığı, YÖK, Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan gücü Durum Raporu”nda “Sağlık; insan gücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir” tarifi yer almaktadır.

Ülkemizde şu andaki tabloya baktığımızda, tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. İnsan gücü planlaması hedeflerinden sapmış bir şekilde dişhekimliği fakülteleri açılmaktadır. Mevcut fakültelerin kontenjanları da öğretim elemanları ve fiziki koşullar göz ardı edilerek artırılmaktadır.

Bu niceliksel artış, nitelikli insan gücü yetişmesini imkânsız hale getirmiştir. Şu anda bile mezunlarımız ucuz iş gücü, meslek dışı çalışma ve tükenmişlik sendromu ile karşı karşıyadır. Halkın nitelikli koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ulaşımı da eğitim yetersizlikleri nedeniyle engellenmektedir.

Ulusal Sağlık Politikası, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri öncelikli, doğru insan gücü planlaması ve nüfus yoğunluk dağılımı temelli olmalıdır. Sağlık bir bütündür ve en temel haktır. TDB olarak yeterli öğretim elemanı olmadan, müfredatları güncellikten uzak, laboratuvarları, klinikleri, kütüphaneleri yetersiz ve en önemlisi de üniversite geleneğinden yoksun biçimde açılan niteliksiz fakültelerde, arttırılan kontenjanlarla yeterince eğitim almadan mezun olmuş meslektaşlarımızla toplumun sağlık kriterlerinin düzeltilemeyeceğini bir kez daha dile getiriyoruz.

Bu politika ülke kaynaklarının yanlış kullanılmasına yol açmasının yanında nitelikli sağlık hizmetine ulaşmada da toplumu tehdit etmektedir. Sayılarının kontrolsüz artması sağlık mesleğinin halkın gözünde değersizleştirmekte ve sağlıkta şiddetin de nedenlerinden biri olmaktadır.

Birincil görevimizin toplum sağlığını korumak ve kişilerin nitelikli sağlık hizmetine kavuşmalarını sağlamak olması nedeniyle, TDB  olarak ülkemizin geleceği açısından özellikle yeni fakülte açılmaması yönündeki uyarılarımızın derhal dikkate alınması  ve gereğinin  yapılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Kamuoyuna ve karar vericilerin dikkatine sunulur.

Türk Dişhekimleri Birliği”

 

 

Bunları da beğenebilirsin